Vad är en scrum master ansvarig för?

En scrum masters ansvar är att hjälpa andra att lyckas med hjälp av ramverket Scrum. En scrum master hjälper både sitt eget team och organisationen runt omkring det att jobba tillsammans på ett öppet, effektivt och tillfredställande sätt. Ansvaret betyder självklart inte att en scrum master själv ska lösa alla utmaningar på vägen: en scrum master jobbar med andra för att få saker att hända.

En scrum master jobbar oftast tillsammans med ett specifikt team, men kan ibland stötta flera team. Som med alla roller handlar det om att rollen måste vara realistiskt utformad, så att personen som tar sig an rollen både kan må bra och vara effektiv i rollen.

Jobbar inom och utom teamet

Hur väl ett team mår och presterar hänger inte bara på vilka som finns i teamet och hur de interagerar, utan också av i vilket sammanhang teamet befinner sig.

Även ett fantastiskt team kommer inte lyckas om det hamnar i en dysfunktionell organisation. För att lyckas hjälpa sitt team prestera bra kan en scrum master därför inte bara fokusera på sitt team, utan måste även jobba med de som finns runtomkring teamet för att forma en arbetsmiljö som ger teamet de bästa förutsättningarna att lyckas.

Inte en administrativ roll

Vissa organisationer underskattar scrum master-rollen och ser den som en mer administrativ funktion. Ibland hänger det ihop med att organisationen inte är van med den typ av hjälpsamt, stöttande, ledarskap som scrum master-rollen representerar, och därför endast “ser” de konkreta bitar som handlar om att få till regelbundna möten, visualiseringar, och så vidare.

Den stora nyttan i att ha scrum masters finns i att ha personer som förväntas och tillåts ha fokus på hur väl vi arbetar tillsammans, hur vi kan bli bättre och hur vi kan skapa en arbetsplats där alla kan göra sitt allra bästa arbete.

Med det sagt finns det ofta väldigt mycket grundläggande “ordning-och-reda”-stöd som en scrum master kan göra, till exempel att:

  • Se till att våra gemensamma mål är välkända och förstådda
  • Hjälpa produktägare att göra våra prioriteringar tydliga och överblickbara
  • Hjälpa sitt team att designa ett system för att visualisera och följa upp det dagliga arbetet tillsammans
  • Fånga upp, hantera och synliggöra hinder för att arbetet ska flyta på bra
  • Facilitera möten på ett sätt som bygger delaktighet, resultat och ansvar

I början av ett teams tid tillsammans kan en scrum behöva dra ett lite tyngre lass för att hjälpa gruppen hitta sitt sätt att arbeta tillsammans, men det är inte scrum masterns jobb att vara någon sorts assistent åt teamet (även om såklart gärna får vara hjälpsam när det passar).

Som med många roller är det vanligt med olika uppfattningar och åsikter om hur “stort” just scrum masterns jobb egentligen ska vara. Rekryterande organisationer och anställda behöver ta sig tiden att prata igenom förväntningarna tillsammans, istället för att tro att vi automatiskt är överens om vad rollen ska innebära.

Är inte en uppgiftsfördelare

En scrum master är inte ansvarig för att fördela uppgifter inom sitt team. Istället arbetar en scrum master med att, över tid, bygga upp rutiner och överenskommelser som behövs för att arbetet inom teamet, med “närliggande team” och med resten av organisationen, ska fungera bra. Ett sätt en scrum master löser frågan om fördelning av arbete är att kalla till regelbundna gemensamma workshops, som t.ex. sprintplanering och sprintgenomgång, och hjälpa deltagarna att där samarbeta väl. En scrum master kan också leda med frågor, t.ex. genom att uppmuntra någon som inte vet vad de ska jobba med att fråga kollegorna i teamet direkt, eller genom att ställa frågor av en coachande karaktär.

Inte en chef

En scrum master är inte en chef. Personer med formellt chefsansvar får gärna hämta inspiration från hur scrum master-rollen fungerar, men är normalt inte de som tar på sig scrum master-rollen.

Många frågor som dyker upp kan scrum masters hantera självständigt tillsammans med sina team, men vissa saker behöver hanteras tillsammans med ansvariga chefer (om du inte jobbar i en hypermodern chefslös nätverksorganisation, men det gör du sannolikt inte än).

Det blir sällan bra om personer med formellt ansvar abdikerar från detta med svepskälet att “teamen ska organisera sig själva” eller “det där tar våra scrum masters hand om”.

Scrum masters behöver ha ett armkroksnära förhållande med organisationens chefer för att kunna få hjälp och stöd att göra sitt arbete. Om t.ex. organisationen behöver förbättra sitt testarbete kan scrum masters stötta teamen att ta sig vidare på den resan - men det är fortfarande ansvariga chefers roll att sanktionera och finansiera beslutet att arbeta med detta.

Det chefer inte ska eller behöver göra är att gå in och detaljstyra arbetet i teamen. Chefer i agila organisationer behöver lyssna noga på sina team för att förstå vilka “möbler som behöver flyttas på” för att arbetet ska kunna flyta smidigare - och här kan scrum masters göra en stor insats för att belysa vilka utmaningar och möjligheter som behöver prioriteras.

Om du behöver lära dig mer om grunderna i agila arbetssätt, scrum, kanban och modern agile, så finns en e-learning-kurs som du går igenom i eget tempo online, när det passar dig. Kursen heter "Introduktion till agila arbetssätt" och är utformad speciellt för dig som vill bygga eller fräscha upp grundkunskaperna.

Vi håller regelbundet lärarledda och certifieringsgrundande (Scrum Alliance) utbildningar i Scrum ihop med vår samarbetspartner Citerus. Här byter du erfarenheter med andra, får uppleva vad som får Scrum att fungera och tar del av erfarenheter från två årtiondens arbete med Scrum och agila arbetssätt.