Agilt ledarskap

Klock-symbol

5 * 3 timmar vid onlinegenomförande

Klock-symbol

2 ½ dagar vid genomförande i lokal

Vilken sorts ledarskap krävs egentligen, på alla nivåer, om vi ska få agila arbetssätt att fungera bra i praktiken? På kursen Agilt ledarskap tränar vi tidlösa ledarskapsförmågor som blir extra kritiska när vi vill jobba agilt.

Vem den här kursen passar för

1

Du verkar idag i en ledande roll och är mån om att stötta både kulturen och strukturen som krävs för att lyckas med agila arbetssätt hos just er.

2

Du har jobbat en tid med agila arbetssätt, och vill stärka din ledarskapsförmåga i samband med att du rör dig mot en mer uttalad ledarroll.

Vad du lär dig

Hur du som ledare stöttar det agila

Utforska vilken sorts ledarskap som behövs för att en organisation ska kunna använda agila arbetssätt framgångsrikt.

Förstå organisationen som system

Lär dig snabb situationsmodellering för att överblicka kontexten "runt omkring" de agila teamen, så att vi kan tillsammans kan se den större helheten.

Kopplingen ledarskap och kultur

Visualisera er organisationskultur från olika perspektiv, för att se hur du som ledare både påverkas av, och behöver påverka, kulturen.

Debugga kommunikation

Förstå hur kommunikation går fel, och se hur du som ledare kan bidra till den kommunikationskultur som är en förutsättning för att agila arbetssätt ska fungera.

Hjälpsamt ledarskap

Utforska varför vi lätt kör fast när vi ska försöka få med oss andra på att pröva nya saker, och hitta sätt som faktiskt fungerar.

Faciliterad problemlösning

Behärska obyråkratiska men kraftfulla tekniker för problemlösning i komplexa tvärfunktionella situationer.

Tidigare deltagare säger …

“Kursen har varit en ögonöppnare för mig i hur jag kan leda mitt team i det agila arbetssättet.”

“Känner att jag fått med mig väldigt många bra och inspirerande tankar som går att ta till sig och leva/testa direkt! Jag känner att min uppfattning kring hur ledarskap ska vara, dvs se till att coacha (och röja hinder) och låta medarbetaren leda sin egen utveckling, har förstärkts genom den här kursen. Gång på gång har vi landat i vikten av tillsammanstänk och självledarskap.”

“Jag har fått en helt annan förståelse för vad agilt arbetssätt är. Det kan användas i olika typer av verksamheter.”

“Det är diskussionerna och att höra hur andra tänker som ger väldigt mycket. Man får även en check av att man är inne på rätt väg vilket kan vara stärkande.”

“Mycket av kursinnehållet var sådant som “man redan vet” men lätt glömmer bort när allt bara rullar på och det är bra att man börjar fundera på igen och tar ny tag med.”

Så går kursen till

Kursen Agilt ledarskap är en träningskurs, i bemärkelsen att du utöver föreläsningsinslag även får träna aktivt på vissa nyckelfärdigheter. Kursen passar bäst för dig som har viss upp till lång erfarenhet av agila arbetssätt och en del erfarenhet som ledare. Du är intresserad av att diskutera och träna aktivt, och vill jobba aktivt med att reflektera över och utveckla ditt eget ledarskap.

Fyll i formuläret så kontaktar jag dig med mer information om utbildningen Agilt ledarskap.


Tobias Fors
Tobias Fors är konsult och utbildare åt techintensiva organisationer. Med erfarenhet av agila arbetssätt sedan början av 2000-talet, i såväl operativa som konsultativa roller, hjälper han moderna ledare att ta sina företag vidare på förbättringsresan. Tobias är Certified Scrum Trainer för Scrum Alliance och grundare av kunskapsföretaget Holifant AB.