Certifierad Produktägare i Scrum

Klock-symbol

5 * 3 timmar vid onlinegenomförande

Klock-symbol

3 dagar vid genomförande i lokal

Diplom-symbol

Certifieringsgrundande hos Scrum Alliance

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer

Som produktägare (förkortas ofta PÄ eller PO) vägleder du ditt team så att investeringen i utvecklingsarbetet blir framgångsrik. Under den här kursen fördjupar du din förståelse för hur du styr arbetet i rätt riktning, samt bygger upp dina färdigheter genom att själv prova praktiska verktyg.

Vem den här kursen passar för

1

Du är produktägare idag och vill ta ditt produktägarskap till nästa nivå.

2

Du vill kunna ta en framtida roll som produktägare, och vill förbereda dig.

3

Du har en annan roll - men vill ändå förstå agilt produktägarskap bättre.

Vad du lär dig

Bli trygg i produktägarrollen

Få en stabil bild av vad produktägarens ansvar och befogenheter är, och hur du samarbetar med såväl dina egna team som intressenter runt omkring.

Förstå framgångsfaktorerna i agila arbetsätt

Förstå vad som driver framgångsrikt agilt arbete, med Scrum som ett lättviktigt ramverk i botten.

Leda med varför

Så samlar du team och beslutsfattare kring en gemensam vision för er produkt/tjänst eller ert teamuppdrag.

Styra med värde

Verktyg som hjälper dig hitta och styra mot era verkliga mål för verksamhets- och kundnytta, bortom funktionerna och den tekniska leveransen. Impact mapping.

Att bygga ny kunskap

Hitta nya sätt att testa antaganden i fortlöpande discoveryarbete.

Sätta tydliga prioriteringar

Jobba med produktbacklog för att skapa den överblick som hjälper er styra mot värde och hantera riskerna.

Nedbrytning och specifikation

Träna på att hitta rätt nivå för nedbrytning av arbetet och hur långt vi egentligen ska gå när det gäller att specificera detaljer.

Hitta dina utvecklingsområden

Använd Holifants produktägar-radar för att skatta dina utvecklingsområden som produktägare.

Varför gå med Tobias Fors och Holifant?

Jag som håller i kursen arbetat med Scrum och agila arbetssätt sedan 2003. Jag växlar mellan att stötta organisationer som konsult och att undervisa, och kan därför dela erfarenheter från dussintals olika typer av organisationer, jättestora som pyttesmå, privata som offentliga, som jag jobbat med över årens lopp. Jag har varit Certified Scrum Trainer för Scrum Alliance sedan 2006, som en av de första i världen. Sedan starten har jag arbetat med att bygga in rätt sorts upplevelsebaserad pedagogik i kursen, vilket gör att du lär dig genom att utforska och problemlösa med andra. De övningar vi gör är alltid relevanta och följs av strukturerad reflektion. Det handlar alltså inte om ‘roliga övningar’, utan om uppgifter, simuleringar och fallstudier som jag arbetat fram och gradvis förfinat för att maximera lärandet på kursen.

Vad tidigare deltagare sagt

Stor del grupparbete med relevanta uppgifter och röd tråd. Kunnig och pedagogisk kursledare som var bra på att fånga upp frågor men också på ett bra sätt kunde bryta av och gå vidare.
Empirisk koppling. Relevant och oerhört djup kunskap om ämnet från kursledare.
Mycket bra kurshållare! Bra upplägg på kursen - teori och grupparbeten i bra mix.
Delmomenten triggade intressanta diskussioner i/mellan grupperna, otroligt givande.
Kursledaren hade mycket djup praktisk erfarenhet från olika sorters projekt och kunde därför relatera till deltagarnas blandade bakgrund.
Mycket arbete i egen grupp, vilket gav både insikter och ämnen för diskussioner. Stort utrymme för att utbyta erfarenheter.

Så går utbildningen till

Kursen baseras på upplevelsebaserat lärande. Vi varvar teori och diskussioner med noggrant utvalda simuleringar, spel och interaktiva övningar som skapar aha-upplevelser. Du kommer att få inspiration och nya idéer om hur din organisation kan utvecklas och effektiviseras. Kursen genomförs på svenska.

Förkunskaper

Du får ut mest av den här kursen om du har vissa grundkunskaper om agila metoder, produktledning och kravhantering. Om du behöver en kurs som bygger förståelse om grunderna kan ett alternativ vara att först delta i kursen Certifierad scrum master.

Att bli certifierad produktägare

Certified Product Owner (CSPO) blir den som själv studerar grunderna i Scrum och sedan aktivt deltar i en CSPO-kurs med en Certified Scrum Trainer. På Scrum Alliance webbplats kan du läsa mer om certifieringsprogrammet. Där finns också svar på de vanligaste frågorna. För att slutföra utbildningen och bli certifierad krävs fullt deltagande på hela kursen.

Den här utbildningen håller jag regelbundet i samarbete med Citerus i Stockholm. På våra öppna kurser får du möta andra som befinner sig i samma situation som du, byta erfarenheter med dem och bygga ut ditt professionella nätverk.

Tobias Fors
Tobias Fors är konsult och utbildare åt techintensiva organisationer. Med erfarenhet av agila arbetssätt sedan början av 2000-talet, i såväl operativa som konsultativa roller, hjälper han moderna ledare att ta sina företag vidare på förbättringsresan. Tobias är Certified Scrum Trainer för Scrum Alliance och grundare av kunskapsföretaget Holifant AB.