Fokuserad Förbättring

Organisationer är stabila system som inte med lätthet låter sig förändras. Motstånd mot förändring hör till vardagen. Samtidigt vet vi att innovation, flexibilitet och engagemang är viktigare än någonsin för att lyckas. Kan vi använda agila principer för att skapa samma resultat i verksamhetsutvecklingen som vi redan sett inom IT och produktutveckling? Självklart!

Holifants modell för förändringsarbete

Holifants modell för förbättringsarbete bygger på agila principer för att skapa resultat. Fokuserad Förbättring är en hybrid mellan utbildning och konsulting som levererar lärande i bemärkelsen både ny kunskap och nytt beteende.

  • Styr förbättringsarbetet med en vision, inte med färdiga lösningar
  • Undvik utrullningar - jobba med tydliga resultatmål och en levande förbättringsbacklog som skapas tillsammans
  • Följ upp insatsen tillsammans, använd retrospektiv
  • Involvera de som påverkas fullt ut
Genom en serie skräddarsydda workshops får gruppen det stöd som krävs för att bli bättre över tid.
Under en serie av professionellt faciliterade workshops får ert förändringsteam regelbundet stöd att föra förbättringen framåt.

När passar Fokuserad Förbättring?

Det här sättet passar när du som ledare:

  • Behöver bryta låsningar och komma ur invanda spår
  • Vill genomföra en fokuserad förbättringsinsats
  • Är mån om att bygga ägarskap för förändringen i din grupp
  • Värderar att involvera din grupp, och samtidigt respektera deras tid
  • Själv vill vara delaktig i förändringsresan och utveckla ditt eget ledarskap

Hur funkar det rent praktiskt?

Kärnan i Fokuserad Förbättring är en serie av professionellt faciliterade workshops för en sammanhållen grupp av utvalda deltagare. Varje workshop skräddarsys för att uppnå specifika mål och innehåller dels gemensam problemlösning, dels utbildningsinslag med syfte att bygga den förståelse och de färdigheter gruppen behöver för att ta sig vidare. Mellan workshops jobbar gruppen med eller utan stöd med de "hemläxor" som identifierats.

Förbättringskanban
De identifierade förbättringsåtgärderna kan visualiseras med samma agila tekniker som ni använder i det dagliga arbetet.