"Organisationer är fulla av specialuttryck. Då och då springer jag på en definition av något nyckelkoncept som jag tycker är särskilt elegant och hjälpsam. Dessa definitioner hittar du här - med källhänvisningar." /Tobias

Eleganta definitioner