Vad är en produktägare egentligen ansvarig för?

Extremt kort och förenklat: en produktägare ansvarar för att ett eller flera team gör rätt saker, så att investeringen vi gör i utvecklingsarbete blir framgångsrik. Alltså: att fokuset för teamen är rätt. För att lyckas med detta måste produktägaren jobba med sina team och alla relevanta intressenter runt omkring för att dels upptäcka vad “rätt” betyder i just vårt sammanhang, dels göra tydliga prioriteringar som hjälper teamen att ta sig mot målen i små värdefulla steg.

Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" tillsammans med Citerus i Stockholm. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig skapa självständiga team som skapar värde i små steg.