Kan vi vara flera produktägare för ett team?

Ett team är något annorlunda än en grupp. Vi kan sätta ihop en grupp ganska lätt, men ett team byggs över tid - om förutsättningarna för detta finns. En av de viktigaste förutsättningarna är att gruppen fokuserar på ett gemensamt mål och syfte. När en grupp har flera produktägare ökar risken att gruppen dras i olika riktningar och därför fragmenteras istället för att växa ihop. Så: undvik att ha flera produktägare om du vill bygga ett starkt team. Kör ni Scrum är regeln tydlig: endast en produktägare per team.

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer
Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" i samarbete med Citerus. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig stötta självständiga team som skapar värde i små steg.