Är sprintgranskning samma sak som demo?

I slutet av en sprint bjuder ett scrumteam in sina närmaste samarbetspartners till en sprintgenomgång/sprintgranskning. Den engelska termen “sprint review” kan översättas antingen som sprintgranskning eller sprintgenomgång. Vissa tycker granskning låter lite väl formellt, så välj en översättning som passar för er.

Är en sprintgenomgång samma sak som sprintdemo? Ja och nej. Till vardags säger många helt enkelt “demo” istället för sprintgenomgång, eftersom huvuddelen av mötet handlar om att teamet tillsammans visar upp vad de jobbat med under sprinten. Syftet är att göra det enkelt och välkomnande för olika typer av intressenter runt omkring teamet att få en inblick i arbetet som pågår - och såklart en chans att ge återkoppling till teamet.

Demofallgrop 1: Otillräcklig transparens

Det finns några fallgropar här som kan vara bra att tänka på. När vi kallar mötet för “demo” sänder det lätt tanken till en säljande demonstration av produkten, systemet eller tjänsten vi arbetar med. Risken med det är att vi (medvetet eller omedvetet) skruvar ned ärligheten och öppenheten i demonstrationen, så att läget ser bättre ut än det är. Detta motverkar helt tanken med öppenhet och ärlig kommunikation kring hur det går för oss. Målet med sprintgenomgången är inte att sälja en produkt, utan att samarbeta för att göra produkten ännu bättre, tillsammans.

Demofallgrop 2: Tappar allt utom demobiten

En annan fallgrop när vi fokuserar för mycket på demo-tanken är att vi tappar de andra bitar som faktiskt ingår i en sprintgenomgång. Dessa delar handlar om att ge de inbjudna en kort sammanfattning av vart vi är på väg och hur det går för oss - samt att passa på att diskutera planen framåt med dem, när vi ändå har dem samlade.

Särskilt i organisationer där somliga känner att man “tappat kontrollen” när man börjat arbeta med Scrum är detta extra viktigt att vara vaksam på. Även om vi är högst flexibla med nästa steg, finns det ju ingenting i det agila som säger att vi inte ska ha järnkoll på läget vad gäller status och kvalitet. Därför använder vi några minuter av sprintgranskningen för att påminna gästerna om vad vårt uppdrag är, vad vi fokuserat på under sprinten och hur det gått för oss - och avslutar med att nosa lite på planerna framåt tillsammans.

Exempel på agenda för sprintgenomgången

En agenda för en sprintgenomgång skulle till exempel kunna se ut så här:

  1. Hälsa alla välkomna
  2. Kort påminna om teamets övergripande uppdrag, t.ex. “Vi är team Omega, och vi jobbar för en smidigare checkoutupplevelse”
  3. Kort visa vad sprintens mål var, vilka saker från produktbackloggen vi fokuserat på denna sprint, och hur det gått
  4. Demonstrera det vi gjort under sprinten, samtala och fånga feedback
  5. Ge “feedback på feedbacken” och prata tillsammans om nästa tänkbara steg. Ex: “Tack för input kring tillgänglighetsfrågorna, vi kommer nog behöva ha mer fokus på det redan nästa sprint.”

Organisationskultur och genomgångar

Som alltid när vi pratar Scrum: kom ihåg att hur väl dessa möten fungerar inte bara handlar om hur vi lägger upp agendan - utan också hänger på vilken sorts organisationskultur vi har. I en organisation där människor känner sig trygga och villiga att säga som det är, är en sprintgenomgång betydligt mindre krävande än i en otrygg organisation där många försöker “hålla huvudet nere i skyttegraven” för att undvika att bli träffad av anklagelser och obalanserad kritik. Om du börjar ana att din organisation är otrygg behöver du jobba extra medvetet på att lägga upp sprintgenomgångarna på ett sätt som gör det tryggt att få fram den feedback vi behöver för att lyckas leverera produkter och tjänster av rätt kvalitet.

Om du behöver lära dig mer om grunderna i agila arbetssätt, scrum, kanban och modern agile, så finns en e-learning-kurs som du går igenom i eget tempo online, när det passar dig. Kursen heter "Introduktion till agila arbetssätt" och är utformad speciellt för dig som vill bygga eller fräscha upp grundkunskaperna.

Vi håller regelbundet lärarledda och certifieringsgrundande (Scrum Alliance) utbildningar i Scrum ihop med vår samarbetspartner Citerus. Här byter du erfarenheter med andra, får uppleva vad som får Scrum att fungera och tar del av erfarenheter från två årtiondens arbete med Scrum och agila arbetssätt.