Ska en scrum master vara på heltid?

Ska scrum master-rollen vara ett heltidsjobb - eller går det att göra samtidigt med arbete som t.ex. utvecklare i ett team? Svaret är förstås att det beror på hur krävande situationen är. I en teamvänlig organisation som är skickligt ledd kan det funka bra att arbeta som en i teamet, och vara scrum master på en del av tiden. Det är helt enkelt görbart, eftersom det mesta redan fungerar bra. Deltidsscrummastern kan ändå göra nytta i form av att ha lite extra utrymme att zooma ut och titta på hur det går för teamet som helhet, och så vidare.

I en organisation som är i ett mer kaotiskt läge - eller kanske i en stelbent byråkrati som påpbörjat en förändringsresa mot en mer agil tillvaro - blir det orealistiskt att tro att en scrum master ska vara något annat än en heltidsroll. Det finns konstant något att jobba med, om inte inne i teamet så i dess interaktion med organisationen runt omkring. Klokast då att investera i scrum masters på heltid.

Jag håller regelbundet öppna, certifieringsgrundande (Scrum Alliance), utbildningar i Scrum tillsammans med Citerus i Stockholm. Här får du möta andra som befinner sig i samma situation som du, byta erfarenheter, uppleva vad som får Scrum att fungera och ta del av mina erfarenheter från 16 år av Scrum och agila arbetssätt.