Ska en scrum master vara på heltid?

Ska scrum master-rollen vara ett heltidsjobb - eller går det att göra samtidigt med arbete som t.ex. utvecklare i ett team? Svaret är förstås att det beror på hur krävande situationen är. I en teamvänlig organisation som är skickligt ledd kan det funka bra att arbeta som en i teamet, och vara scrum master på en del av tiden. Det är helt enkelt görbart, eftersom det mesta redan fungerar bra. Deltidsscrummastern kan ändå göra nytta i form av att ha lite extra utrymme att zooma ut och titta på hur det går för teamet som helhet, och så vidare.

I en organisation som är i ett mer kaotiskt läge - eller kanske i en stelbent byråkrati som påpbörjat en förändringsresa mot en mer agil tillvaro - blir det orealistiskt att tro att en scrum master ska vara något annat än en heltidsroll. Det finns konstant något att jobba med, om inte inne i teamet så i dess interaktion med organisationen runt omkring. Klokast då att investera i scrum masters på heltid.

Om du behöver lära dig mer om grunderna i agila arbetssätt, scrum, kanban och modern agile, så finns en e-learning-kurs som du går igenom i eget tempo online, när det passar dig. Kursen heter "Introduktion till agila arbetssätt" och är utformad speciellt för dig som vill bygga eller fräscha upp grundkunskaperna.

Vi håller regelbundet lärarledda och certifieringsgrundande (Scrum Alliance) utbildningar i Scrum ihop med vår samarbetspartner Citerus. Här byter du erfarenheter med andra, får uppleva vad som får Scrum att fungera och tar del av erfarenheter från två årtiondens arbete med Scrum och agila arbetssätt.