Hur får jag med mig andra?

En extremt vanlig och högst rimlig fråga från de som är nya som scrum masters handlar om hur vi får med oss andra i förändring? Hur får jag med mig de som inte vill? Hur kan jag motivera andra? Hur hanterar jag motstånd mot att pröva nya sätt att arbeta på?

Min erfarenhet är att när frågan ställs på detta vis, så kommer svaret handla om att olika sätt att övertyga, att sälja in något som någon annan inte vill ha. Ibland fungerar det förstås, men det är också extremt sannolikt att mer krängande och kravställande bara leder till mer motstånd.

Om vi vänder på frågan däremot, blir svaren mycket mer användbara: “Hur får andra med sig mig, när det är jag som är motstånd”? Tänk dig själv att du, en dag på jobbet, blir kallad till ett möte där chefen berättar att ni från och med nu ska använda en ny arbetsmetod som heter FLÖRPS. Det är lite oklart vad syftet är, men en sak du noterar är att metoden inkluderar obligatorisk skratt-yoga varje morgon. Du är knappast övertygad om att FLÖRPS är rätt väg att gå, och kan utan problem identifiera flera problem med denna förändring. Det känns med andra ord helt rationellt att inte bara entusiastiskt hoppa på denna nya trendiga metod, utan att faktiskt göra någon form av motstånd.

Tänk dig nu att någon annan, någon ansvarig för den här förändringen, noterar att du är högst skeptisk. Hur skulle du vilja att den personen betedde sig mot dig, för att åtminstone öka chansen att få med dig på förändringsresan?

Alltså: om du själv är den som motsätter du något, hur skulle du då vilja att någon som ville påverka dig betedde sig? Svaren på den frågan blir ofta en massa bra tips på hur vi kan bete oss för att öka chansen att få med oss andra på att pröva något nytt. Svaren brukar vara konkreta beteenden som bevisar att den som vill förändra är ödmjuk inför utmaningen, nyfiken på var motståndet kommer ifrån, och villig att bjuda in andra på förändringsresan, istället för att bara trycka ned den senaste förändringstrenden i halsen på andra.

Om du behöver lära dig mer om grunderna i agila arbetssätt, scrum, kanban och modern agile, så finns en e-learning-kurs som du går igenom i eget tempo online, när det passar dig. Kursen heter "Introduktion till agila arbetssätt" och är utformad speciellt för dig som vill bygga eller fräscha upp grundkunskaperna.

Vi håller regelbundet lärarledda och certifieringsgrundande (Scrum Alliance) utbildningar i Scrum ihop med vår samarbetspartner Citerus. Här byter du erfarenheter med andra, får uppleva vad som får Scrum att fungera och tar del av erfarenheter från två årtiondens arbete med Scrum och agila arbetssätt.