Tips på verktyg för att hantera produktbackloggen?

Nej. Googla det. Det finns hur många lösningar som helst. Överväg om det inte räcker med ett enkelt spreadsheet. Vissa av de mest spridda verktygen började som rena ärendehanteringssystem och muterade till att bli backlogverktyg över tid. Risken med såna här system är alltid att de blir en hink där hundratals eller tusentals ärenden hälls in. Ibland kanske det behövs, men ditt främsta jobba som produktägare är att skapa överblick och sätta riktningen, inte att sitta och administrera ärenden. Keep it simple, om det går.

Om ni har ett verktyg idag som är tungjobbat så ställ krav på de som sköter systemet. Kräv att få det anpassat så att det blir lättjobbat och effektivt för er. Acceptera inte att tid förslösas på dåligt konfigurerade system som ingen riktigt vet hur de ska använda.

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer
Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" i samarbete med Citerus. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig stötta självständiga team som skapar värde i små steg.