Bör jag som produktägare vara med på teamets standup?

Ooh - kontroversiell fråga. Här behöver du ha ett samtal med dina kollegor i teamet. Det finns situationer där du som produktägare uppfattas som en skrämmande och hämmande närvaro - och då kanske det är bättre att du låter teamet köra utan dig tills dess att ni hittat till en mer tillitsfull relation. En rimlig anledning till att team vill sparka ut sin produktägare från sin standup är att produktägaren försöker detaljstyra arbetet. Om du har den tendensen ska du inte bli förvånad om du inte är välkommen.

Med detta sagt finns självklart även motsatsen: situationer där produktägaren är ett närvarande medlem i det dagliga utvecklingsarbetet. Då blir det också helt rimligt att produktägaren är med på standup och granskar och anpassar dagens arbete tillsammans med resten av gruppen.

Åter: istället för att besvara denna fråga utifrån hur andra har gjort, ta samtalet med ditt team och hitta en lösning som fungerar för er. Har du en scrum master eller agil coach i närheten blir det lättare: de kan förhoppningsvis fungera som en mer oberoende part i detta samtal och hjälpa er hitta ett sätt som blir bra.

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer
Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" i samarbete med Citerus. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig stötta självständiga team som skapar värde i små steg.