Kan jag vara både scrum master och produktägare?

Inte om ni vill kunna säga att ni använder Scrum - där är separationen stenhård. Anledningen till det är att rollerna är tänkta att ge vara en sorts balanserade motvikter till varandra. En produktägare som är aldrig så lyhörd mot vilken kapacitet teamet har kommer ändå känna stressen att få mer gjort på kortare tid - behoven är ju i princip alltid större än kapaciteten. Genom att ha en separat scrum master som hjälper teamet och produktägaren att komma ihåg det långsiktiga i produkten (inte minst intern kvalitet) och arbetsmiljön, så ökar chansen att vi får en långsiktigt hållbar situation där folk trivs, är produktiva och faktiskt orkar hela vägen i mål.

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer
Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" i samarbete med Citerus. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig stötta självständiga team som skapar värde i små steg.