Vad har en produktägare för mandat?

Vilket mandat du har som produktägare behöver du utforska i den situation du befinner dig i. Vad är organisationens förväntningar på dig? I Scrum är produktägarrollen definierad så att produktägaren har långtgående mandat att göra prioriteringar och hålls också ansvarig för framgången med den produkt man tagit ägarskap för. Ingen produktägare har förstås fullständig frihet att göra som de vill - det finns ju alltid strategier, ramar och beroenden att förhålla sig till, men var vaksam på om du hamnat i rollen som produkt-“ägare”, dvs att du egentligen inte har något mandat alls att styra prioriteringarna utan bara förväntas tvätta upp backloggen så att teamet lätt kan tugga i sig den. Då liknar rollen mer en traditionell kravanalytiker. Om du finner dig i den rollen kan en väg framåt vara att du teamar upp supernära den verkliga produktägaren så att ni mer eller mindre hand i hand kan guida teamet i rätt riktning med avseende på både strategi och detaljer.

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer
Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" i samarbete med Citerus. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig stötta självständiga team som skapar värde i små steg.