Kan jag inte bara lämna över en beställning till teamet?

En beställning antyder att det går att lämna över en rimligt korrekt specifikation av vad som behövs, och sedan komma tillbaks vid ett senare tillfälle och ta emot ett färdigt resultat. Om det du behöver har en trivial karaktär kanske en sådan process kan fungera. Om det däremot är sannolikt att du, för att få rätt resultat, behöver vara engagerad kontinuerligt för att ta beslut om mål och prioriteringar, då kliver du in i ett partnerskap med dina team, istället för ett beställarskap. Produktägarrollen bygger på denna partnerskapstanke. Ansvarsfördelningen är fortfarande tydlig: du har utslagsrösten om vad som ska göras, teamet har utslagsrösten om hur mycket som kan göras inom en viss tid och hur arbetet ska utföras. Tillsammans kan ni i dialog göra smarta avvägningar kring omfång och tidsanvändning.

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer
Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" i samarbete med Citerus. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig stötta självständiga team som skapar värde i små steg.