Vad måste jag kunna för att bli en bra produktägare?

Det absolut viktigaste är en djup kunskap och ett djupt intresse för det område du verkar inom. Om du till exempel ska vara produktägare för ett team som bygger logistiklösningar så måste du ha, eller mycket snabbt kunna skapa dig, djup kunskap inom logistik.

Du måste vara skicklig på kommunikation, och absolut inte bara vad gäller förmåga att förklara mål och prioriteringar. En nyfiken attityd är också helt nödvändig för att lyckas fånga upp och förstå de behov era kunder, användare och inte minst era interna intressenter faktiskt har. En skicklig produktägare har en ständigt pågående dialog även inåt mot sitt eller sina team kring vad som behövs för att lyckas.

Centralt är också att du har förmågan att dela upp komplexa utmaningar i små värdefulla steg, så att ni kan hantera såväl marknadsrisken (risken att ni bygger fel saker) som den tekniska risken (risken att ni inte lyckas utveckla lösningen).

Skinn på näsan och ett visst självförtroende skadar inte. Du kommer hamna i många diskussioner om vad som egentligen är rätt prioriteringar, och där krävs att du både kan lyssna med nyfiken och stå upp för ditt perspektiv på saken.

Du behöver vara bekväm att verka i gränslandet mellan affär och teknik. Du kommer ha fötterna i båda världarna. Du behöver inte alltid kunna allt om tekniken, men du behöver åtminstone vara så insatt att du kan delta i samtalet och i slutänden ta vettiga beslut.

Notera att om lösningarna ni bygger är av high tech/spjutspetskaraktär (där alltså detta är en central del av erbjudandet) så kommer du som produktägare att behöva ha djup kunskap även om tekniken, medan en produktägare för t.ex. ett administrativt IT-system sannolikt kan göra ett bra jobb även utan särskilt djup teknikkunskap, så länge dialogen med resten av teamet är god.

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer
Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" i samarbete med Citerus. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig stötta självständiga team som skapar värde i små steg.