Hur kan vi göra bra tidsestimat när osäkerheten är stor?

Involvera de som ska göra jobbet i eventuellt arbete med att tidsuppskatta jobb ni ska göra. Se till att få upp osäkerheten på bordet. Våga prata om den istället för att låtsas som om den inte finns. Risken finns förstås att ni framstår som osäkra och inkompetenta om alla andra i organisationen självsäkert hävdar att det inte finns någon osäkerhet i deras planer - men det är ni som gör rätt. Acceptera att vi alla sitter i samma båt och lyft risker så att ni kan hantera dem effektivt tillsammans. Bra tidsestimat är med andra ord inte mer exakta gissningar, utan kompetenta bedömningar som inkluderar information om hur stor osäkerheten bedöms vara.

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer
Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" i samarbete med Citerus. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig stötta självständiga team som skapar värde i små steg.