Vilka är de vanligaste fallgroparna för en produktägare?

Den mest fundamentala fallgropen som produktägare handlar om brist på mandat. Denna brist handlar ofta om mer än bara brist på officiellt tilldelat mandat - det handlar också om brist på modet att skapa sig det mandat som behövs. En produktägare måste få, vilja och våga ta beslut - samt självfallet göra detta på ett som får med sig alla andra i rätt riktning.

En av de vanligaste fallgroparna för produktägare är att misslyckas hitta rätt nivå att styra på: det är oerhört lätt att antingen bli för uppe bland molnen, eller trilla in i detaljträsket. Någonstans mellan affärsmål och dagliga aktiviteter finns en nivå som handlar om att styra mot rimligt tydliga mål på kort sikt (med visionen i kikaren) och göra vettiga prioriteringar av rimligt små och konkreta steg, som tydligt leder mot målen.

En annan vanlig fallgrop är tendensen att gå in och styra vem som ska göra arbetet. Särskilt om man känner sitt team väl kan det kännas rimligt att peka ut vem som ska göra vad för att arbetet ska bli effektivt - men detta förtar teamets förmåga att själva optimera sitt arbetssätt, sin kunskapsspridning och tusen andra parametrar som teamet tillsammans har bättre insikter kring.

En väldigt praktisk fallgrop som produktägare är att underskatta vikten av visualisering och dialog. För komplext kunskapsarbete räcker det inte att “bara säga vad som ska göras” - och att bara plocka ärenden från en lista är inte heller tillräckligt. För att skapa samsyn och djup förståelse krävs både visualisering (whiteboards, post-its, skisser, modeller, prototyper) och dialog (workshops, samtal, intervjuer, till och med debatter).

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer
Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" i samarbete med Citerus. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig stötta självständiga team som skapar värde i små steg.