Får jag aldrig lägga mig i detaljer som produktägare?

Jo, det får du självklart. Problemet är att om du gör det hela tiden så kommer dina team att tappa sugen och istället lära sig att vänta på detaljinstruktioner från dig. Resultatet blir dåligt teamwork, långsammare arbete och en sämre produkt - eftersom teamets kollektiva kraft inte utnyttjas. Det här är inte specifikt för produktägare - det är en generell ledarskapsprincip. Spara detaljinstruktionerna för när det verkligen räknas - och blir det ofta behöver du fråga dig vilken kompetens som borde in i teamet för att du skulle kunna lita på att detaljerna blir korrekt hanterade även utan att du kliver in och styr upp dem.

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer
Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" i samarbete med Citerus. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig stötta självständiga team som skapar värde i små steg.