Ska allt in på produktbackloggen eller bara det som produktägaren anser ska göras?

Det är viktigt att fånga upp de idéer och önskemål som kommer upp - men det är också viktigt att inte fångas in av rädslan att tappa bort något. Fråga dig om ditt jobb verkligen ska vara att upprätthålla alla andras önskelistor för vad de vill ha in i ditt system eller din produkt. En teknik kan vara att skapa en separat inbox där nya idéer tas emot - och som du kan lyfta över till produktbackloggen när du anser att det passar.

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer
Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" i samarbete med Citerus. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig stötta självständiga team som skapar värde i små steg.