Jag är produktägare för ett team som äger en liten komponent i vårt gigantiska system, hur ska jag göra?

Du behöver se till att du har ett nära samarbete med de andra produktägare och team som jobbar med de andra komponenterna i lösningen. Var extra vaksam på “illusionen av hastighet” som uppstår när ni dyker in i eran uppgift och betar av eran backlog snabbt - men glömmer att det ni gör måste integreras i helheten. Det är helhetslösningen som räknas i slutänden - inte att ni har betat av er lista i högsta möjliga tempo. Använder ni er av Scrum är regeln tydlig: alla team som jobbar med samma produkt ska ha integrerat sina bitar till ett fungerande gemensamt produktinkrement minst en gång per sprint. Om det är omöjligt idag behöver ni jobba stegvis för att ta er till det läget.

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer
Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" i samarbete med Citerus. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig stötta självständiga team som skapar värde i små steg.