Vi är flera produktägare per team idag - hur ska vi göra?

Börja med att köra ett retrospektiv där ni utforskar hur ni tycker att detta påverkar effektivitet och arbetsglädje. Risken är stor att många upplever sig sig slitas mellan olika prioriteringar. Om det visar sig vara så behöver ni ta ett beslut om ni vill gå mot ett tydligare produktägarskap. Tills dess att ni uppnått det får ni göra det bästa ni kan för att öka fokus och prioriteringstydlighet så gott det går. Till exempel kan ni bestämma er för att fokusera på en av era produktägares behov under några sprintar, istället för att försöka ge alla en liten bit av kakan varje sprint.

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer
Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" i samarbete med Citerus. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig stötta självständiga team som skapar värde i små steg.