Kan jag vara ensam produktägare för flera team?

Kanske. Det är åtminstone inte orimligt, men det kommer inte att funka om du måste mata dessa team med detaljinstruktioner, för det kommer du förmodligen inte hinna med. Ska du klara detta behöver du kompetenta tvärfunktionella team som i allt väsentligt klarar sig själva kring det mesta. Det blir ännu viktigare än annars att du som produktägare har fokus på att hjälpa teamet gå i rätt riktning, utan att detaljstyra. En annan sak att ha koll på är du inte sträcker dig över så många olika fält att du omöjligen kan hänga med i alla.

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer
Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" i samarbete med Citerus. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig stötta självständiga team som skapar värde i små steg.