Resurser kring “discovery”

“Discovery” syftar på arbetet vi gör för att lära oss vilka problem vi egentligen försöker lösa för vem, vilka nyttor vi försöker skapa, och andra frågor som hjälper oss fatta bra beslut om vad vi egentligen borde investera i att bygga. Vi skulle kunna kalla det “agilt kravarbete”, men för många är ordet “krav” förknippat med gamla tiders arbetssätt där alla krav ska fångas innan vi startar, vilket inte fungerar när problemen vi brottas med är komplexa och omvärlden snabbföränderlig.

Oavsett vad vi kallar arbetet, så finns det ofta mer ekonomiskt kloka sätt att hitta fram till rätt leverans än att “bygga det och se om någon vill ha det”. När vi jobbar agilt med tidiga och kontinuerliga leveranser så får vi för all del tidig feedback på om vi gör rätt eller fel saker - men det finns fler verktyg i lådan än så.

Agila arbetssätt syftar till att etablera både en stadig ström av leveranser och en stadig ström av lärande. Därför behöver vi hitta smidiga och snabba sätt att jobba med “discovery”. Metoder som hjälper oss testa våra antaganden och upptäcka värdefulla insikter inte bara tidigt, utan också kontinuerligt.

Artiklar

Att arbeta som team med både lärande och leverans

“If the whole team is responsible for product success, not just getting things built, then the whole team understands and contributes to both kinds of work” - Dual Track is not Duel Track, Jeff Patton

Om snabbt lärande i flygets barndom

“The Wright Brothers didn’t start with detailed specs; they started by identifying their key knowledge gaps and developing brilliant experimentation techniques to solve them; once solved, then they designed the plane and flew it.” - Learning First Product Development, intervju med Michael Kennedy

“Wicked problems”

“Fragmentation, for example, is when the stakeholders in a project are all convinced that their version of the problem is correct. Fragmentation can be hidden, as when stakeholders don’t even realize that there are incompatible tacit assumptions about the problem, and each believes that his or her understandings are complete and shared by all.” - Wicked problems and social complexity, Jeff Conklin

Om designsprintar

“The sprint is a five-day process for answering critical business questions through design, prototyping, and testing ideas with customers.” - The Design Sprint, Google Ventures

Hur starka bevis har ni?

“What’s your mix of experiments for exploration and validation of a new business idea? More importantly, how strong is that evidence for understanding if customers will pay for your business idea?” - How Strong is Your Innovation Evidence? Alexander Osterwalder

Böcker

  • Cagan, Marty. Inspired : how to create tech products customers love. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc, 2018.
  • Torres, Teresa. Continuous Discovery Habits. 2021.
  • Adzic, Gojko. Impact mapping: making a big impact with software products and projects. Woking: Provoking Thoughts Limited, 2012.
  • Pixton, Pollyanna. Stand back and deliver : accelerating business agility. Upper Saddle River, NJ: Addison-Wesley, 2009.

Föreläsningar

Dual Track Agile på Autodesk

“In this session John Schrag will look at in software there are two key types of work - discovery and delivery. However, that doesn’t mean there are different people doing those jobs. If the whole team is responsible for product success, not just getting things built, then the whole team needs to understand and contribute to both kinds of work.” - Dual Track Agile

Product is Hard med Marty Cagan

“Marty Cagan shares product management advice from his second edition of his book INSPIRED: How to Create Tech Products Customers Love” - Product is hard, Marty Cagan

Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" tillsammans med Citerus i Stockholm. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig skapa självständiga team som skapar värde i små steg.