Scrum Checklist - Beyond Going Through the Motions

Tobias Fors

#checklistor #team #förbättring
En bild av tankekartan som utgör scrum-checklistan

Scrum är ett bra lättviktigt ramverk för att få lite styrsel på komplext kunskapsarbete i teamform. Tyvärr är det lätt hänt att modellen appliceras styltigt, väldigt mekaniskt. Jag misstänker att det blivit så när jag träffar team som på ytan ser ut att följa ramverket någorlunda, men ändå är missnöjda med resultaten och upplevelsen de får.

Jag satta ihop den här checklistan, som kanske egentligen mer är en inspirationsmindmap, för alla som vill ha lite stöd att tänka igenom vad de egentligen vill åstadkomma med att använda Scrum - och hur väl de lyckas med det.

Några sätt att använda den:

Lycka till!

Om du behöver lära dig mer om grunderna i agila arbetssätt, scrum, kanban och modern agile, så finns en e-learning-kurs som du går igenom i eget tempo online, när det passar dig. Kursen heter "Introduktion till agila arbetssätt" och är utformad speciellt för dig som vill bygga eller fräscha upp grundkunskaperna.

Vi håller regelbundet lärarledda och certifieringsgrundande (Scrum Alliance) utbildningar i Scrum ihop med vår samarbetspartner Citerus. Här byter du erfarenheter med andra, får uppleva vad som får Scrum att fungera och tar del av erfarenheter från två årtiondens arbete med Scrum och agila arbetssätt.

Tobias Fors
Tobias Fors är konsult och utbildare åt techintensiva organisationer. Med 20 års erfarenhet i såväl operativa som konsultativa roller hjälper han moderna ledare att ta sina företag vidare på förbättringsresan. Tobias är Certified Scrum Trainer för Scrum Alliance och grundare av kunskapsföretaget Holifant AB. Motto: Leverans och lärande!