Certifierad Produktägare i Scrum

2 eller 3 dagar (eller 5 * 3 timmar live online)

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer

Som produktägare (förkortas ofta PÄ eller PO) är det ditt ansvar att investeringen i utvecklingsarbetet blir framgångsrik. Under den här kursen fördjupar du din förståelse för hur du styr arbetet i rätt riktning, samt bygger upp dina färdigheter genom att själv prova praktiska verktyg.

Målgrupp

Den här utbildningen är särskilt lämplig för dig som arbetar i, eller är på väg in i, en roll som produktägare för ett eller flera Scrum-team. Den passar också för dig som inte är produktägare, men vill lära dig mer om agilt kravarbete.

De viktigaste läromålen

Varför gå med Tobias Fors och Holifant?

Jag som håller i kursen arbetat med Scrum och agila arbetssätt sedan 2003. Jag växlar mellan att stötta organisationer som konsult och att undervisa, och kan därför dela erfarenheter från dussintals oilka typer av organisationer, jättestora som pyttesmå, privata som offentliga, som jag jobbat med över årens lopp. Jag har varit Certified Scrum Trainer för Scrum Alliance sedan 2006, som en av de första i världen. Sedan starten har jag arbetat med att bygga in rätt sorts upplevelsebaserad pedagogik i kursen, vilket gör att du lär dig genom att utforska och problemlösa med andra. De övningar vi gör är alltid relevanta och följs av strukturerad reflektion. Det handlar alltså inte om ‘roliga övningar’, utan om uppgifter, simuleringar och fallstudier som jag arbetat fram och gradvis förfinat för att maximera lärandet på kursen.

Ur innehållet

Vad tidigare deltagare sagt

Stor del grupparbete med relevanta uppgifter och röd tråd. Kunnig och pedagogisk kursledare som var bra på att fånga upp frågor men också på ett bra sätt kunde bryta av och gå vidare.
Empirisk koppling. Relevant och oerhört djup kunskap om ämnet från kursledare.
Mycket bra kurshållare! Bra upplägg på kursen - teori och grupparbeten i bra mix.
Delmomenten triggade intressanta diskussioner i/mellan grupperna, otroligt givande.
Kursledaren hade mycket djup praktisk erfarenhet från olika sorters projekt och kunde därför relatera till deltagarnas blandade bakgrund.
Mycket arbete i egen grupp, vilket gav både insikter och ämnen för diskussioner. Stort utrymme för att utbyta erfarenheter.

Så går utbildningen till

Kursen baseras på upplevelsebaserat lärande. Vi varvar teori och diskussioner med noggrant utvalda simuleringar, spel och interaktiva övningar som skapar aha-upplevelser. Du kommer att få inspiration och nya idéer om hur din organisation kan utvecklas och effektiviseras. Kursen genomförs på svenska (certifieringen sker på engelska, se mer info nedan).

I live onlinevarianten genomförs kursen som 5 stycken 3-timmarspass, antingen intensivt över 2,5 dagar, eller utspritt över ett par veckor. Under den intensiva versionen har vi lång lunchpaus så att du hinner både äta och ta en promenad innan vi kör igång igen.

Förkunskaper

Du får ut mest av den här kursen om du har vissa grundkunskaper om agila metoder, produktledning och kravhantering. Om du behöver en kurs som bygger förståelse om grunderna kan ett alternativ vara att först delta i kursen Certifierad scrum master.

Att bli certifierad produktägare

Certified Product Owner (CSPO) blir den som själv studerar grunderna i Scrum och sedan aktivt deltar i en CSPO-kurs med en Certified Scrum Trainer. På Scrum Alliance webbplats kan du läsa mer om certifieringsprogrammet. Där finns också svar på de vanligaste frågorna. För att slutföra utbildningen och bli certifierad krävs fullt deltagande.

Den här utbildningen håller jag regelbundet i samarbete med Citerus i Stockholm. På våra öppna kurser får du möta andra som befinner sig i samma situation som du, byta erfarenheter med dem och bygga ut ditt professionella nätverk.

Tobias Fors
Tobias Fors är konsult och utbildare åt techintensiva organisationer. Med 16 års erfarenhet av agila arbetssätt i såväl operativa som konsultativa roller hjälper han moderna ledare att ta sina företag vidare på förbättringsresan. Tobias är Certified Scrum Trainer för Scrum Alliance och grundare av kunskapsföretaget Holifant AB.