Certifierad Scrum Master

Klock-symbol

5 * 3 timmar vid onlinegenomförande

Klock-symbol

2 dagar vid genomförande i lokal

Diplom-symbol

Certifieringsgrundande hos Scrum Alliance

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer

Det här är den definitiva utbildningen för dig som vill förstå agilt arbete och Scrum på djupet - oavsett vilken roll du arbetar i. Under två intensiva och upplevelserika dagar får du lära dig vad som får agilt arbete med Scrum att fungera samt hur du hjälper teamen i er organisation att bli kreativa, produktiva och leverera med kvalitet. Utbildningen leds av Tobias Fors, en av Sveriges mest erfarna experter inom agila arbetssätt och Scrum, som hjälpt organisationer få Scrum att fungera väl sedan 2003.

Målgrupp

1

Du är scrum master idag och vill lära dig mer om hur du kan utveckla ert arbetssätt

2

Du kommer eventuellt gå in i en scrum master-roll, och vill vara väl förberedd.

3

Du har en annan roll idag - men vill förstå Scrum bättre.

Vad du lär dig

En djup förståelse för Scrum

Bli mer trygg kring vilka aktiviteter, roller och "artefakter" i ramverket Scrum som är kritiska för framgång - och vad du kan anpassa utan att oroa dig.

Effektivisera både planering och genomförande

Hur du hjälper ditt team att skapa tydlighet i målbild, prioriteringar med hjälp av produktbacklog och nedbrytning i mindre steg i sprintbackloggen.

Utveckla ett självgående team

Hur du som Scrum Master hjälper ditt team bli produktivt och kreativt, trots att du inte detaljstyr arbetet.

Samarbetet mellan rollerna

Lär dig hur samarbetet mellan produktägare, team och intressenter runt omkring teamet fungerar.

Bygga högpresterande team

Utforska hur du kan påverka de faktorer och förutsättningar som leder till lyckat tvärfunktionellt lagarbete.

Påverka både inre och yttre kvalitet

Se hur kvalitet, fokus, fart, motivation och ekonomi hänger ihop, och hur gårdagens kvalitet styr dagens hastighet.

Bli en hjälpsam ledare

Lär dig hur du kan "organisera för självorganisation" och leda på ett sätt som hjälper ditt team att riva hinder nu, och bli mer självgående över tid.

Erfarenhetsutbyte

Dela praktiska tips och erfarenheter med både kursledare och andra deltagare på kursen.

Vad tidigare deltagare sagt

"I have been on these types of courses (not scrum related) before and they have been fairly dry, focusing on the intricacies of methodologies and such rather than the practical implementation of them. This course was not like that. You obviously have a broad background in this topic and presented the ideas in a clear, concise & usable manner. You had real life examples to hang concepts up on and funny/interesting anecdotes that made it more interesting and memorable. 2 well spent days - cheers."
"Tobias pratade, ritade och förklarade på ett enkelt och underhållande sätt som gjorde att dagarna inte ens kändes långa. Han använde sig av många exempel från verkligheten vilket var mycket bra. Han var öppen för diskussioner och lyssnade på ens tankar och åsikter."
"I recently took Tobias Certified Scrum Master class in Stockholm and can safely say his work as a trainer/mentor is among the best I have ever experienced."
"Kursledaren Tobias approach till att lära ut kändes väldigt 'att leva som man lär', dvs coachande, nästan sokratisk"
"Tobias har varit en fantastiskt bra kursledare"
"Alla 'real-life stories'! Kursen skulle vara längre med tanke på hur mycket det finns att lära."
"Bra blandning mellan teori och praktik samt en engagerande kursledare som kunde berätta en historia. Kan inte komma på något som borde ha gjorts annorlunda."
"Jag gillade att vi fick praktiska exempel, roliga aktiviteter, teorin la på en bra nivå. Det var inget som jag inte gillade."
"Det var rörelse hela tiden, bra engagemang och energi. Roliga och givande diskussioner. Bra kunskapsutbyte."
"Jag gillade att det var många praktiska exempel, funderingar och tips samt att deltagarna hade olika erfarenheter som de kunde dela med sig av."

Varför gå med Tobias Fors och Holifant?

Tobias Fors: “Jag som håller i kursen har arbetat med Scrum och agila arbetssätt sedan 2003. Jag växlar mellan att stötta organisationer som konsult och att undervisa, och kan därför dela erfarenheter från dussintals oilka typer av organisationer, jättestora som pyttesmå, privata som offentliga, som jag jobbat med över årens lopp. Jag har varit Certified Scrum Trainer för Scrum Alliance sedan 2006, som en av de första i världen. Sedan starten har jag arbetat med att bygga in rätt sorts upplevelsebaserad pedagogik i kursen, vilket gör att du lär dig genom att utforska och problemlösa med andra. De övningar vi gör är alltid relevanta och följs av strukturerad reflektion. Det handlar alltså inte om ‘roliga övningar’, utan om uppgifter, simuleringar och fallstudier som jag arbetat fram och gradvis förfinat för att maximera lärandet på kursen.”

Så går utbildningen till

Kursen baseras på upplevelsebaserat lärande. Vi varvar teori och diskussioner med noggrant utvalda simuleringar, spel och interaktiva övningar som skapar aha-upplevelser. Du kommer att få inspiration och nya idéer om hur din organisation kan utvecklas och effektiviseras. Kursen genomförs på svenska (certifieringen sker på engelska, se mer info nedan).

Onlineversionen genomför som 5 stycken 3-timmarspass, antingen intensivt över 2,5 dagar, eller utspritt över ett par veckor. På plats-versionen genomförs som två heldagar.

Att bli certifierad scrum master

Certifierad Scrum Master blir den som själv studerar grunderna i Scrum, deltar i en CSM-kurs och klarar ett online-prov hos Scrum Alliance. Certifieringsprovet (två försök) ingår i kurspriset. För att bli certifierad krävs fullständig närvaro båda dagarna samt godkänt kunskapsprov. På Scrum Alliance egna sida finns mer information.

På Scrum Alliance sida hittar du också information om hur du kan förnya din certifiering om den är på väg att gå ut.

Den här utbildningen håller jag regelbundet i samarbete med Citerus i Stockholm. På våra öppna kurser får du möta andra som befinner sig i samma situation som du, byta erfarenheter med dem och bygga ut ditt professionella nätverk.

Tobias Fors
Tobias Fors är konsult och utbildare åt techintensiva organisationer. Med erfarenhet av agila arbetssätt sedan början av 2000-talet, i såväl operativa som konsultativa roller, hjälper han moderna ledare att ta sina företag vidare på förbättringsresan. Tobias är Certified Scrum Trainer för Scrum Alliance och grundare av kunskapsföretaget Holifant AB.