Open space

Open space, eller egentligen “open space technology” kan låta lite småflummigt när man hör om det för första gången, men är i grunden ett rakt och enkelt mötesformat baserat på självorganisation.

Tanken är helt enkelt att samla en grupp som är intresserade att prata med varandra på ett visst tema, under nån dag eller så. Kännetecken för open space är att deltagande är frivilligt och att agendan sätts av de som kommer. Själva samtalen sker sedan i mindre grupper, ofta i många parallella spår. I slutet av dagen samlas hela gruppen igen för en gemensam avslutning.

Det går att använda open space för att “bara” samlas och prata, men det går också att lägga upp träffen så att den resulterar i konkreta förslag och nästa steg.

Några saker att tänka på:

  • Ett tema som har tydligt syfte och är lagom avgränsat hjälper folk välja om de borde delta eller ej
  • Ordna en bra lokal att samlas i: rymlig och med bra väggytor.
  • Fixa extra smårum för diskussionpassen om det behövs. Har ni ett enda riktigt stort rum kan det funka att ställa upp cirklar med stolar i de repektive hörn av lokalen.
  • Tvinga inte någon att delta
  • Sätt ramarna och lita på att de som kommer klarar sig alldeles utmärkt utan att du lägger dig i särskilt mycket
  • Spara pengar: skippa jätte-postits när ni bygger schemat för dagen, använd vanliga A4-ark och frystejp istället

Särskilt det där med att lite på att det kommer gå bra har jag sett många kämpa med. Ofta tar oron sig uttryck i att man vill förbereda lite ämnen till agendan “ifall de som kommer inte har så många idéer”. Jag har kört open space-möten i mer än ett årtionde och har ännu inte varit med om att köra fast på grund av brist på samtalsämnen.

Material

  • Stora post-its eller A4 + tejp att posta pass med
  • Blädderblock eller A3 för deltagare att dokumentera sina pass på
  • Tejp och/eller häftmassa att sätta upp saker på väggarna med

Mallar

Lär dig mer