Live online-kurs med Holifant

En live-utbildning online deltar du i från din vanliga arbetsplats eller hemifrån. Du träffar andra deltagare och får en mix av korta föreläsningar och interaktivt samarbete med hjälp av digitala verktyg. En live online-kurs blir också ett sätt att träna på att interagera "remote".

Att träffas "på lokal" för kurs är ett underbart sätt att både mötas och lära. Onlinekurser är ett annat format med både styrkor och nackdelar. När vi väl träffas i samma rum kan vi kommunicera rakt och utan krångel. Onlineformatets styrkor är andra, t.ex. att vi:

  • Slipper resa - men ändå kan mötas
  • Skippar postits – men ändå samarbetar i realtid
  • Tränar på att samarbeta "remote" - en värdefull färdighet idag

En teckning av två personer som håller i en textruta tillsammans.

Interaktivt samarbete

En live online-kurs är ingen självstudiekurs (även om det kan ingå inslag av uppgifter som du gör själv mellan passen). Självstudiekurser är ett viktigt inslag i lärandet, men det kan vara utmanande att lyckas ta sig tiden att göra klart dem. På en live online-kurs deltar du på schemalagda kurspass som innehåller:

  • Korta inspirerande föreläsningar
  • Interaktiva övningar som ger aha-upplevelser
  • Gemensam färdighetsträning

Lättanvända digitala verktyg

Idag går att arbeta helt interaktivt även i onlinekurser. Med hjälp av en digital whiteboard (vi kör Miro) kan alla deltagare på kursen jobba tillsammans i realtid med övningar, problemlösning och visualiseringar. Det funkar perfekt när vi ska göra till exempel:

  • Effektkartor (impact maps)
  • Produktbackloggar och story maps
  • Retrospektiv, frågelistor, etc

Vi använder Miro eftersom det är ett verktyg som alla kan komma igång med snabbt - och som ytterligare stöd går vi igenom verktyget tillsammans på kickoffen som föregår kursstart.


Intensiv

En intensiv live online-kurs genomförs som en eller flera fokuserade heldagar (med lång lunchpaus). Självklart med frekventa pauser så att vi orkar hela dagen.

Mixad

Om en mer intensiv start eller avslutning blandat med några utspridda halvdagar passar bäst kör vi ett mixat upplägg.

Utspridd

Med restid undanröjt kan vi göra kursen utspridd över tid, t.ex. ett pass i veckan i någon månad. Det ger möjlighet till värdefull reflektion och tillämpning mellan passen.