Hur hanterar jag bäst alla intressenter runt omkring teamen?

Investera rikligt med tid i att bygga relationerna. Bjud och skapa öppenhet. Förklara på vilket sätt de förväntas samarbeta med dig och dina team, så att de vet. Viktigast av allt: leverera lösningar på deras problem. Inget bygger tillit som effektiv leverans. Om du känner att du har dålig koll på hur “ekosystemet” runt omkring dig och dina team ser ut - sätt dig då ned och rita upp en karta. Tag hjälp för att komplettera den och identifiera vilka intressenter du glömmer bort. De intressenter du glömmer bort idag kommer helt säkert dyka upp lite senare och blanda om i grytan. Bättre att jobba proaktivt. Sök upp direkt och bygg relationen redan nu, så är ni redo för den när ni behöver ha ett tufft samtal om t.ex. prioriteringar.

Tobias Fors - Certified Scrum Trainer
Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" i samarbete med Citerus. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig stötta självständiga team som skapar värde i små steg.