Fyra områden där ledningsgruppen måste vara förebilden

Tobias Fors

#ledarskap #team
En utskrift med texten 'Do as I say, not as I do'
Foto av Carine L

En organisation som vill bygga starkare teamwork behöver ledningsgrupper som är förebilder inom teaming.

För många år sedan satt jag i en workshop med en ledningsgrupp för ett high tech-bolag. Diskussionen handlade om en övergång till mer teambaserat arbete i organisationen. Jag styrde in samtalet på hur väl ledningsgruppen fungerade som ett team, och vilka tankar som fanns kring detta. Gruppen kunde ganska snabbt hitta flera skäl till varför just deras arbete inte riktigt passade för teamwork:

I boken “Designing team-based organizations” 1 listar författarna flera viktiga områden där ledningen behöver ta täten och vara förebilder för vilka spelregler som ska gälla:

Hur ser det ut i er ledningsgrupp? Är ni förebilder för det teambaserade arbetssätt ni förväntar er från resten av organisation?


  1. Mohrman, Susan A., Susan G. Cohen, and Allan M. Mohrman. Designing team-based organizations : new forms for knowledge work. San Francisco: Jossey-Bass, 1995. 

Tobias Fors
Tobias Fors är konsult och utbildare åt techintensiva organisationer. Med 20 års erfarenhet i såväl operativa som konsultativa roller hjälper han moderna ledare att ta sina företag vidare på förbättringsresan. Tobias är Certified Scrum Trainer för Scrum Alliance och grundare av kunskapsföretaget Holifant AB. Motto: Leverans och lärande!