Guide till backlog refinement

Tobias Fors

#checklistor #refinement #nedbrytning

Att bryta ned produktbackloggen till mindre fristående värdefulla delar är en avgörande färdighet för att lyckas med agilt utvecklingsarbete - men hur sjutton gör man?

I “Klyva är nyckeln” argumenterade jag för varför förmågan att bryta ned sin produktbacklog till mindre bitar är så kritiskt när vi vill jobba agilt. Att lyckas med detta kommer inte automatiskt. Det är dels en individuell analysfärdighet som behöver tränas upp, dels en förmåga att tänka tillsammans i grupp som behöver stöttas av ett bra diskussionsklimat i gruppen. Bra betyder här tryggt, nyfiket och tålmodigt. Det krävs också en hälsosam mängd klassisk ordning och reda: att vi faktiskt dokumenterar de insikter vi kommer fram till så att de inte bara dunstar bort.

Det finns många inspirerande artiklar på nätet och gott om böcker på ämnet. Dels går det att hitta inspiration i böcker om mer traditionell kravanalys, dels finns det massor skrivet med mer explicit agil vinkel. För en tid sedan gjorde jag en sammanställning av ett antal mönster för nedbrytning som jag samlat ihop från olika källor. Jag försökte visualisera dessa mönster på en A4 med ambitionen att skapa ett blad vi kan ha med oss i workshops när vi trimmar backloggen (a.k.a backlog refinement).

På bladet finns också ett förslag på en arbetscykel, som ser ut så här:

  1. Innan vi börjar bryta ned: kolla att vi har en idé om värdet hos det vi vill bryta ned. Ingen idé att vi lägger tid på att bryta ned något värdelöst till mindre värdelösa bitar.
  2. Prova några nedbrytningsmönster och dela upp ditt jobb, t.ex. din epic, story eller feature eller vad ni nu kör med för terminologi hos er. Bolag som kör Microsofts backlogverktyg brukar säga PBI:er. SAFe-folk har sin terminologi. Det viktiga är inte vad ni kallar sakerna utan att ni har ett rimligt överenskommet språk så att ni kan resonera effektivt om arbetet.
  3. Med några nya mindre bitar identifierade, kolla om de är fristående värdefulla bitar, till exempel genom att checka mot INVEST-kriterierna som beskrivs på bladet.

Upprepa, och kom ihåg att den här typen av analysarbete är mentalt utmattande, så dela upp er i smågrupper för delar av arbetet och ta många pauser.

Du kan ladda ned bladet med nedbrytningsmönster (som också har referenser till mer utförliga beskrivningar kring nedbrytning) på antingen svenska eller engelska. Printa ut och ha med på nästa träff med team och stakeholders!

Jag håller regelbundet den öppna utbildningen "Certifierad Produktägare i Scrum" tillsammans med Citerus i Stockholm. Kursen är tre dagar, så att vi har tillräckligt med tid att både lära oss om principerna bakom värdedriven agil utveckling och träna på de praktiska verktyg som hjälper dig skapa självständiga team som skapar värde i små steg.

Tobias Fors
Tobias Fors är konsult och utbildare åt techintensiva organisationer. Med 20 års erfarenhet i såväl operativa som konsultativa roller hjälper han moderna ledare att ta sina företag vidare på förbättringsresan. Tobias är Certified Scrum Trainer för Scrum Alliance och grundare av kunskapsföretaget Holifant AB. Motto: Leverans och lärande!