Den mest eleganta definitionen på team

Tobias Fors

#team
Ett par som cyklar mot en bakgrund av solnedgång
Foto av Everton Vila

Den mest eleganta, koncisa, teamdefinition jag sprungit på någonsin kommer från organisationsvetaren Ed Schein.

Det finns mängder med faktorer att dyka in i för att förstå vad som skiljer ett team, eller kanske lag på svenska, från andra typer av grupper. Gemensamt mål. Delade spelregler. Tillit och ansvar. Tydligt medlemskap. Att organisationen runt accepterar och stöttar teamet. Rimlig storlek på gruppen. Till exempel.

Men. Jag har bara hittat en definition på team som blåst bort mig med sin enkelhet och kraftfullhet. Den kommer från organisationsvetaren Edgar H. Schein, och lyder ungefär så här:

Team är grupper där vi hjälper varandra

Mer exakt säger Schein så här i “Helping. How to offer, give, and receive help” (2009):

“I am defining teamwork as a state of multiple reciprocal helping relationships including all the members of the group that have to work together”

Jag tycker det är så obegripligt väl sammanfattat. Fundera på om du håller med. Pröva definitionen genom att reflektera över gruppen du arbetar med just nu. För övrigt är hela boken “Helping” fantastisk läsning.

Bli en bättre hjälpsam ledare

Jag har satt ihop kursen som jag själv skulle velat ha gå i början av min karriär. Den heter Avancerad Scrum Master och riktar sig till dig som har bra koll på grunderna i Scrum och har jobbat en tid med ramverket - och nu vill komma vidare på din resa som hjälpsam och coachande ledare. Här får du lära dig hur du snabbt får en bättre bild av organisationen runt omkring dig, hur du kommunicerar mer effektivt och hur du tar dig an röriga problem på ett strukturerat sätt.

Tobias Fors
Tobias Fors är konsult och utbildare åt techintensiva organisationer. Med 20 års erfarenhet i såväl operativa som konsultativa roller hjälper han moderna ledare att ta sina företag vidare på förbättringsresan. Tobias är Certified Scrum Trainer för Scrum Alliance och grundare av kunskapsföretaget Holifant AB. Motto: Leverans och lärande!